Skip to content

De o zo objectieve pers.

Gelezen op Facebook

Dit komt van de Facebookpagina van Vlaams Belangkandidaat Olaf Evrard:

“Dat is het enige dat 'Het Laatse Nieuws' over het Vlaams Belang weet te brengen tijdens de gehele verkiezingsperiode. Op geen enkel moment hebben ze het gehad over onze standpunten. Wij hebben nochtans ook alle vragen, die ze gesteld hebben aan alle partijen, beantwoord en doorgestuurd. Maar in de verslaggeving slaagden ze erin om ons geen enkele keer te vermelden ... Boycot van de betreffende journalisten of van hun hoofdredacteur? Geen idee en het maakt mij ook niet uit. Ik vrees dat ik genoodzaakt zal zijn om ook mijn laatste krantenabonnement op te zeggen als ze ons blijven negeren”.

Hieronder het artikel(tje) in kwestie:

(Uit Het Laatste Nieuws)

NVDR: Dit is weer een illustratie hoe het Vlaams Belang in de pers behandeld wordt. De enige keren dat er uitgebreid over de partij bericht wordt is als er een gelegenheid bestaat om ze in een negatief daglicht te stellen.

Kan VTM het verkroppen?

SALVINI STEUNT VLAAMS BELANG
De aanhangers van Vlaams Belang hebben steun gekregen vanuit Italië. De extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) stuurde een aanmoedigend filmpje naar de partij. De partijleden hielden vandaag hun slotmeeting in Antwerpen, daar werd het filmpje ook getoond.

“We worden ervan beschuldigd lelijkerds te zijn, racisten, fascisten, egoïsten, populisten, maar we verdedigen de veiligheid van onze kinderen”, vertelt Salvini. “Ik wens jullie veel succes.”

Bron: VTM

NVDR: Het is net niet met veel zin dat ze dit plaatsen. Het was waarschijnlijk al met veel tegenzin dat ze gewag maakten van de slotmeeting.

Soms kan nieuws wel leuk zijn.

Het Laatste Nieuws begint al goed met hun titel:

ONZE OPINIE. De uitstroom bij N-VA naar Vlaams Belang lijkt niet te stoppen

De uitstroom naar Vlaams Belang lijkt niet te stoppen en de voorsprong op CD&V is gehalveerd. Ook al zegt deze federale peiling niets over Antwerpen, ze zal Bart De Wever zorgen baren.

De uitstroom naar Vlaams Belang lijkt niet te stoppen en de voorsprong op CD&V is gehalveerd. Ook al zegt deze federale peiling niets over Antwerpen, ze zal Bart De Wever zorgen baren.

25 procent. Mochten er morgen federale verkiezingen zijn en geen lokale verkiezingen, dan zou één Vlaming op vier voor N-VA stemmen. Elke andere partij in Vlaanderen zou bij zo’n peiling de kurken laten knallen, maar bij die van Bart De Wever slaat nu de twijfel toe en sluipt er onrust in de rangen. Eén op vier, dat is een pak minder dan de bijna één op drie Vlamingen die N-VA in 2014 naar de macht stemden.

Elke peiling is een momentopname en ook deze heeft geen voorspellende waarde. Niettemin: mocht N-VA volgend jaar bij de parlementsverkiezingen slechts 25 procent halen, dan wordt een voortzetting van de regering-Michel onmogelijk. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Aan de orde van de dag zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. En ook al zegt onze driemaandelijkse Grote Peiling niets over hoe mensen straks zullen stemmen in Antwerpen,  Aalst, Peutie, Zwevezele of Genoelselderen, toch zal ze zich in de eindspurt naar die lokale verkiezingen laten voelen. Peilingen kruipen in de hoofden en in de benen.

Peilingen meten niet alleen een realiteit, ze creëren ook een realiteit, of op zijn minst een virtuele realiteit, een klimaat, een sfeer. In juni peilde de N-VA op 26,5 %, zo laag dat De Wever het amper kon geloven. Eén keer kan de foutenmarge je extreem parten spelen, maar wellicht geen twee keer op een rij. En dus is de 25 % van nu voor N-VA confronterender dan de 26,5 % van toen. Zeker omdat CD&V, de aartsvijand, naderbij sluipt. In een half jaar tijd is de voorsprong van N-VA op CD&V in onze Grote Peiling  gehalveerd, geslonken van meer dan 16 % naar minder dan 8 %. Als je dan voor gemeenteraadsverkiezingen staat waarin het je bedoeling is om CD&V ook lokaal te onttronen als enige echte volkspartij, dan is zo’n peiling een domper.

Het valt onmogelijk te preciseren wat het verlies van N-VA verklaart. Daarvoor zijn de niet ingeloste beloftes te talrijk en te divers

Het valt onmogelijk te preciseren wat het verlies van N-VA verklaart. Daarvoor zijn de niet ingeloste beloftes van N-VA te talrijk en te divers. Maar blijkbaar is de ontgoocheling het grootst bij haar meest rechtse kiezers. Het is niet aan CD&V dat Bart De Wever kiezers verliest, wel aan Vlaams Belang, en nog geen klein beetje. Een aantal van de rechts-radicale kiezers die in 2012 in Antwerpen en in 2014 in heel Vlaanderen naar N-VA zijn overgestoken, dreigen nu naar de oude schaapsstal terug te keren.

Vooral dat moet Bart De Wever  en Theo Francken zorgen baren: dat de uitstroom naar Vlaams Belang niet in te dijken lijkt, ook al maakt hun partij af en toe een stevige ruk naar rechts, zeker op het vlak van veiligheid en (trans)migratie, vooral dan in toonzetting en woordgebruik.

Hoeveel verder nog wil je, kan je, durf je als centrumrechtse partij gaan om je radicaal-rechtse kiezers te paaien? Dat wordt het dilemma van N-VA. Ja, je kunt je toon verharden en je standpunten aanscherpen, maar wat is op den duur nog het verschil met Vlaams Belang, het reservaat waaruit je diezelfde kiezers eerder had bevrijd? De andere optie is to cut your losses. Is inzien, als N-VA, dat je nooit rechts genoeg zult klinken om het meest xenofobe tiende van de Vlaamse kiezers aan je te binden. Is inzien, als N-VA, dat je maar beter je fatsoenlijke zelf blijft.

Ja, dit is maar een peiling. Maar voor N-VA is ze niet de zoveelste.

Jan Segers.

Bron: Het Laatste Nieuws.

NVDR: Peilingen zijn natuurlijk wat ze zijn, maar is dit geen kleine aanwijzing van wat er onder de bevolking leeft, iets van de wind die gezaaid werd en de storm die zal geoogst worden?

Hoe dan ook: stof tot nadenken.

Ruzie in het straatje

Toch niet zonder glimlach maak ik jullie deelachtig aan dit stukje uit Het Laatste Nieuws:

 

Open oorlog tussen Antwerpse politie en sp.a-kandidate Jinnih Beels: “Laat je niet gek maken door wat bepaalde Pinokkio’s allemaal beweren in de pers”

Komt het ooit nog goed tussen de Antwerpse politie en sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels, zelf ex-commissaris bij het grootste politiekorps van Vlaanderen? In een vlammende brief aan alle agenten heeft korpschef Serge Muyters alvast keihard uitgehaald naar Beels. Muyters pikt het niet dat Beels kritiek heeft op de wijkwerking van de lokale politie. “Het is belangrijk dat we bij de Antwerpse politie ons niet gek laten maken door wat bepaalde Pinokkio’s allemaal beweren in de pers.”

Beels uitte in debatten en tv-interviews al een aantal keren kritiek op de huidige werkwijze van de politie in de Koekenstad. Volgens de kandidaat-burgemeester voor sp.a is de wijkwerking afgebouwd, komen agenten veel minder dan vroeger op straat en kennen ze hun buurt niet meer.

Behalve uiteraard huidig burgemeester Bart De Wever blijkt nu ook korpschef Serge Muyters (broer van, NVDR) niet van die kritiek gediend. Hij schreef een brief naar het voltallige korps om de wijkwerking te verdedigen. “Zulke beweringen zijn niet alleen een belediging voor iedereen die zich dag in dag uit inzet voor de wijkwerking, ze zijn ook gewoon niet waar! Onze wijkwerking telt vandaag 411 medewerkers, 14 procent meer dan zes jaar geleden.” Volgens Muyters is bovendien 89 procent van de Antwerpenaren tevreden tot zeer tevreden over de werking.

Muyters viseert ook Beels zelf, zonder haar expliciet bij naam te noemen. “Nog tien dagen en dan zijn de verkiezingen achter de rug. Het is belangrijk dat we bij politie Antwerpen het hoofd koel houden en ons niet gek laten maken door wat bepaalde Pinokkio’s allemaal beweren in de pers. Als korpschef maakt het me kwaad om deze onwaarheden en verwijten te lezen, maar wij weten beter.”

Beels en Muyters liggen al langer in conflict met elkaar. De politica werkte van 2003 tot 2015 zelf bij de Antwerpse politie, in het begin als eerste vrouwelijke politiecommissaris van vreemde origine. Later kwam ze aan het hoofd te staan van de nieuwe cel Diversiteit. In 2015 stapte ze op na strubbelingen en meningsverschillen over de te volgen koers bij de politie, waarbij de nadruk meer op repressie kwam te liggen. “Eerst vechten, dan praten, is niet mijn stijl”, klonk het bij haar ontslag.

Bron: Het Laatste Nieuws

Nog eenzijdiger dan het debat zelf.

Uit de Gazet van Antwerpen:

 

De Wever en Dewinter in de clinch op debat: “Noem mij een no-gozone in de stad”

 

Bron: VTM

ANTWERPEN - De lijsttrekkers van de zeven grote Antwerpse partijen gingen donderdag andermaal in deze campagne de confrontatie aan, ditmaal tijdens Het Grootste Debat van vtm. De felste aanvaring was er één tussen Filip Dewinter en Bart De Wever. De burgemeester liet de Vlaams Belang-kopman niet zomaar zeggen dat er no-gozones zijn in Antwerpen.

De rode draad doorheen de campagne lijkt wel het gekissebis tussen Kris Peeters en Bart De Wever en op eenzelfde toon begon ook het vtm-debat. “Ach, plagen is liefde vragen”, antwoordde De Wever met de glimlach toen presentator Stef Wauters zijn plaagstoten aan het adres van Kris Peeters aan bod bracht. “Alleen heb ik die liefde nog niet gezien”, voegde De Wever er fijntjes aan toe. “Antwerpen is een Scheldestad, maar geen scheldstad”, repliceerde De CD&V-kandidaat. Peeters verzekerde dat hij hoe dan ook in Antwerpen zou blijven wonen, ook als hij niet in de meerderheid zou raken. “In Antwerpen wonen is zeer verrijkend.”

Eigen wagen eerst

Het eerste inhoudelijke thema dat werd aangesneden was de mobiliteit in de stad. Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien laakte het stadsbestuur omdat die bij de (her)aanleg van kruispunten niet consequent voor de meest verkeersveilige oplossing kiest. Burgemeester De Wever ontkende dat het huidige bestuur de fietser in de kou laat staan, maar dat er integendeel al heel wat inspanningen zijn geleverd. “We werken heel hard aan het fietscomfort, maar de afgelopen jaren is het aantal fietsers verdubbeld. In een historische stadskern als die van Antwerpen is het heel moeilijk om dat tempo te volgen.”

Filip Dewinter bleek de enige kandidaat die het niet zo begrepen heeft op dat fietsvriendelijke verhaal. “Wij doen wat N-VA aan zijn kiezers beloofde: het opnemen voor de wagenbezitters”, sprak Dewinter. Ook Jinnih Beels (sp.a) wil niet alle wagens meteen weg uit de binnenstad. “Bewoners moeten nog steeds de kans krijgen hun wagen te parken. Eigen wagens eerst”, luidde haar credo.

No-gozones

In het debat rond veiligheid ontkende burgemeester De Wever niet dat er een drugsoorlog heerst in zijn stad, maar hij wilde ook niet dramatiseren. “Het gaat om afrekeningen in het milieu, ze weten goed op wie ze schieten”, zei hij over het toenemend aantal schietincidenten. “Ook die onderlinge schietincidenten brengen nevenschade met zich mee”, repliceerde Jinnih Beels. Filip Dewinter ziet het allemaal heel wat somberder in. “Hele stadsdelen zijn in handen van de maffia. Bepaalde wijken zijn no-gozones geworden, waar de politie niet meer durft komen”, aldus Dewinter. “Waar? Noem mij één wijk waar de politie niet meer komt?”, reageerde De Wever als door een wesp gestoken. “De Turnhoutsebaan zegt u? Daar is zelfs een politiekantoor”, aldus de burgemeester.

Hoofddoekenverbod

Ook het hoofddoekenverbod blijft een splijtzwam in de Antwerpse politiek. Die werd destijds ingevoerd onder de socialistische burgemeester Patrick Janssens, iets waar de sp.a nu spijt van heeft. “Het hoofddoekenverbod was fout, onze excuses”, zei Jinnih Beels. Ook Wouter Van Besien uitte zich als felle tegenstander van het verbod op levensbeschouwelijke symbolen achter het loket. “Er mogen geen conservatieve imams zijn die mogen zeggen wat iemand mag dragen, maar zo mogen er ook geen burgemeesters zijn die zeggen wat iemand mag aandoen”, klonk het.

Bron: Gazet van Antwerpen

NVDR: De berichtgeving hier is nog eenzijdiger dan wat we op VTM voorgeschoteld kregen. Vanavond was er tenminste een vertegenwoordiger van het Vlaams Belang (Filip Dewinter) aanwezig, maar het was weer één tegen allen.

Hier wordt zelfs, ondanks de titel, niet verder ingegaan op de argumentatie tussen Dewinter en De Wever, enkel het antwoord van deze laatste wordt weer vermeld.

Arm Vlaanderen.

Hoe de waarheid kan kwetsen

Daar springt Het Laatste Nieuws natuurlijk met volle verontwaardiging op:

 

Ophef in Duitsland om racistische gedichten van tienermeisje

Tijdens een poëziewedstrijd in het Duitse Speyer die werd georganiseerd door de lokale jeugdraad onder het motto ‘Burgermoed’, in het kader van de Multiculturele Week van de stad, zorgden de gedichten van een veertienjarig meisje voor grote opschudding.

De jeugdraad van Speyer in het zuidwesten van Duitsland organiseerde vorige woensdag samen met de vzw Speyer zonder racisme – Speyer met moed een poetry slam. Elke deelnemer kreeg vijf minuten de tijd om het publiek te overtuigen. Het volume van het applaus zou bepalen wie uiteindelijk de wedstrijd won.

Voor een honderdtal toeschouwers stapte de veertienjarige Ida-Marie Müller, dochter van Nicole Höchst – een politica van de extreemrechtse partij AfD – het podium op. Ze bracht een gedicht in gebedsvorm met opvallende zinnen als “multiculti tralala, hoera, de hele wereld is daar” en “zie de hypocrieten in de spiegel en hou van je buurman, de moordenaar”.

Haar woorden werden op luid applaus onthaald. De vier andere deelnemers, die allemaal gedichten brachten die focusten op verdraagzaamheid, kregen een minder enthousiast applaus. Uiteindelijk ging Müller samen met twee andere deelnemers door naar de tweede ronde.

Negers en zigeuners

Ook daar schuwde de tiener de controverse niet. Ze begon haar tweede gedicht met de woorden “De neger is niet langer een neger, je mag ook niet meer zigeuner zeggen. Racistisch is dat allebei, zo hoort men elke dag. Wie het er toch op waagt, wordt uitgejouwd”. Toen Müller ook opmerkte dat de burgermoed van de andere deelnemers “für ’n Arsch” was, wat zoveel betekent als “onzin”, werd ze echter uitgefloten en op boegeroep onthaald.

De organisatoren schakelden enkele seconden de microfoon uit, maar gaven haar vervolgens alsnog de kans om verder te gaan. “Uit verre landen kwam de man aan bij de mensensmokkelaars, met gsm’s en zonder een paspoort in ons beloofde Duitse land. Aangezien hij geen vrouw kan krijgen, helpt hij zichzelf (aan een vrouw) met een mes”, klonk het vervolgens.

Müller eindigde met de passage: “De moraal van het verhaal: steek het mes in je buik, zoals de gewoonte is in het oosten, je kan alleen luid schreeuwen, met de wind in de rug van linkse partijen: nazi’s eruit!”

Uitsluiting

Uiteindelijk besloot de organisatie om de tiener uit te sluiten van de finale beoordeling, omdat haar gedichten niet pasten binnen de Multiculturele Week waarmee Speyer zich ertoe wilt verbonden om een “kosmopolitische, diverse en vreedzame stad” te zijn, aldus de stadswoordvoerster.

De Speyerse burgemeester Monika Kabs verwijt Müller dat ze de poëziewedstrijd heeft misbruikt als een platform voor de extreemrechtse ideeën van de politieke partij AfD, waarin haar moeder een prominente rol speelt.

Volgens Benjamin Haupt, voorzitter van de lokale AfD-afdeling, sluit de stad bepaalde ideologieën uit. Ida Marie’s moeder Nicole Höchst noemt de uitsluiting van haar dochter ondemocratisch.

Bron: Het Laatste Nieuws

NVDR: Echt racisme vinden wij nergens, wel hele stukken waarheid, en zoals de titel zegt kan die erg kwetsen.

En die waarheid heeft inderdaad de linkse hypocrieten diep gekwetst, inclusief het krantje dat het weer nodig vond om dit lang en breed uit te smeren en het woord "racisme" weer extra in de verf te zetten.

Kan iemand mij aantonen waar dit in die gedichten voorkomt?

Waar blijven de "Ernstige" kranten?

Uit 't Pallieterke:

 

 

“Democratische” partijen niet vies van extremistische Grijze Wolven

 

De “democratische” partijen hebben de voorbij weken een hypocriet nummertje opgeklopte verontwaardiging opgevoerd rond enkele memes van Schild & Vrienden. Zij zouden beter eens de hand in eigen boezem steken en een interne zuivering houden. Ze hebben allemaal mandatarissen of kandidaten die banden met de Grijze Wolven hebben … of Grijze Wolven zijn.

Wikipedia omschrijft de Grijze Wolven als een extreemrechtse Turkse groepering die verbonden is met de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Dat is een heel milde interpretatie. De Grijze Wolven werden oorspronkelijk opgericht als de militaire vleugel van de MHP. Verder schrijft Wikipedia volkomen terecht: “In het Westen staat de groepering bekend als een fascistische en racistische beweging en is ze in het verleden namens, dan wel via de Turkse staat, leger of maffiose organisaties betrokken geweest bij liquidaties en aanslagen op andersdenkenden en leden van linkse groeperingen.”

Fuat Korkmazer (CD&V)

Fuat Korkmazer, die in 2006 in Gent op de CD&V-lijst stond voor de gemeenteraadsverkiezingen, was al minstens sinds 2004 voorzitter van de vzw “Gent Türk Ocagi”, die algemeen bekendstaat als een Gentse afdeling van de Grijze Wolven. Officieel houdt de vzw zich bezig met de organisatie van sociaal-culturele en sportieve activiteiten voor jongeren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 slaagden de Grijze Wolven erin kandidaten op de lijsten van de toenmalige SP en Agalev te krijgen. (Nieuwsblad, 5/9/2006) Kort daarop nam hij ontslag als voorzitter van Gent Türk Ocagi, en dat was voor CD&V toen voldoende. Hij bleef op de lijst staan. Alsof hij met het doorsnijden van die formele band ook zijn extremistische en gewelddadige opvattingen had weggesneden. ,,Met zijn ontslag wil Fuat een einde maken aan alle speculaties en duidelijk maken dat hij kiest voor de Gentse politiek en de CD&V”, zei de lokale CD&V-voorzitter Jeroen vanden Berghe toen. (DS, 8/9/2006) De Standaard meldde ook dat Korkmazer te zien was op een foto met leden van de Belçika Türk Federasyonu uit Schaarbeek, ook een organisatie van Grijze Wolven.

Bron: 't Pallieterke.

Er bestaat dus nog een beetje gerechtigheid

Vanddag in de "krant" Het Laatste Nieuws:

 

 

Dries Van Langenhove krijgt deels gelijk voor rechtbank en mag bibliotheek UGent weer binnen

Toegang UGent volledig verbieden is “onrechtmatig en disproportioneel”

 

Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, heeft in kortgeding deels gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen de UGent. Die had hem uitgesloten van de faciliteiten van de instelling, maar Van Langenhove krijgt nu toch de toestemming om de bibliotheek van de faculteit Rechten te betreden, onder voorwaarden. Bij de Raad van Bestuur blijft hij niet welkom.

Rector Rik Van de Walle had Van Langenhove op 6 september geschorst na de onthutsende Pano-reportage over Schild & Vrienden. Van Langenhove werd uitgesloten van alle inschrijvingen binnen de universiteit. Hij mocht zijn badge niet meer gebruiken, zijn account werd verwijderd en hij was niet meer welkom op de terreinen van de UGent. Impliciet liet de rector weten dat Van Langenhove geen deel mag uitmaken van de UGent. Pas op 7 september, een dag na de beslissing van de rector, kreeg Van Langenhove de maatregel te horen. Die kondigde daarop juridische stappen aan met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet, en startte een procedure in kortgeding op.

Vorige week werd de schorsing al versoepeld: Van Langenhove mocht toch zijn thesis afronden, op voorwaarde dat hij een promotor zou vinden én uit de gebouwen van de UGent zou blijven. Maar het kortgeding werd vandaag toch gepleit.

Acht uur per dag in bibliotheek

De rechtbank geeft Van Langenhove nu dus gelijk: hij mag wel degelijk de bibliotheek van de faculteit Rechten betreden. De ordemaatregelen van de universiteit waren “onrechtmatig en disproportioneel” in die mate dat hem de toegang geweigerd werd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge geblokkeerd werd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden, oordeelde de rechter.

Van Langenhove mag nu acht uur per week gebruik maken van de bib, weliswaar onder voorwaarden die de universiteit hem zelf oplegt. Onder meer op welke momenten hij de bibliotheek binnen mag, zal enkel en alleen de UGent beslissen. “Niet alle werken zijn online te consulteren. Voor zijn masterproef heeft hij dan ook de toegang tot de bibliotheek nodig”, zegt persrechter Mieke Dossche. In de andere gebouwen is hij nog steeds niet welkom.

“De maatregelen waren niet in proportie voor het doel dat beoogd werd”, duidt Dossche, “namelijk de sereniteit en de goede werking van de UGent niet verstoren. De ordemaatregelen zijn te ver gegaan. Het is niet aan de rector om een verkapte tuchtmaatregel te nemen, want er is nog een onderzoek, tuchtrechtelijk en strafrechtelijk, aan de gang.” De ordemaatregel moet om de drie maanden herzien worden.

Rector van de universiteit, Rik Van de Walle, heeft intussen ook gereageerd: “Dit ligt in het verlengde van de aangepaste ordemaatregel waartoe ik vorige week heb beslist. We zullen de uitspraak van de rechter grondig analyseren om er vervolgens een correcte uitvoering aan te kunnen geven.”

Niet in Raad van Bestuur

Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kortgeding laat dat niet toe omdat dat de sereniteit en de goede werking in het gedrang zou kunnen brengen.

De rechter ging evenmin in op andere maatregelen die Van Langenhove had gevraagd. “Het kortgeding was drieledig”, zegt Dossche. “Hij wilde dat de rechter de ordemaatregel helemaal teniet zou doen. Daarnaast vroeg hij onbeperkte toegang tot de universiteit, zowel tot de gebouwen en online, en wilde hij zijn plaats in de Raad van Bestuur weer opnemen. Ten slotte eiste hij dat de UGent niet meer mocht communiceren met de pers over de feiten in de Pano-reportage. Op die manier zou zijn proces gemaakt worden in de pers. Als er inbreuken zouden gepleegd worden op zijn eisen vroeg Van Langenhove een dwangsom van 25.000 euro per kalenderdag. Aan die eisen is de rechter niet ingegaan. Er is geen noodzaak om aan de uitspraak een dwangsom te verbinden.”

Van Langenhove en zijn advocaten waren niet aanwezig in de rechtbank.

Bron: Het Laatste Nieuws.

NVDR: Dan moet de krant natuurlijk een filmpje met extreemlinks sarcastisch getreiter tonen.

(Ze mogen wel eens leren schrijven, afgaande op de ondertitels).

De schoen zou maar eens aan de andere voet moeten zijn.....