Skip to content

Er bestaat dus nog een beetje gerechtigheid

Vanddag in de "krant" Het Laatste Nieuws:

 

 

Dries Van Langenhove krijgt deels gelijk voor rechtbank en mag bibliotheek UGent weer binnen

Toegang UGent volledig verbieden is “onrechtmatig en disproportioneel”

 

Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, heeft in kortgeding deels gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen de UGent. Die had hem uitgesloten van de faciliteiten van de instelling, maar Van Langenhove krijgt nu toch de toestemming om de bibliotheek van de faculteit Rechten te betreden, onder voorwaarden. Bij de Raad van Bestuur blijft hij niet welkom.

Rector Rik Van de Walle had Van Langenhove op 6 september geschorst na de onthutsende Pano-reportage over Schild & Vrienden. Van Langenhove werd uitgesloten van alle inschrijvingen binnen de universiteit. Hij mocht zijn badge niet meer gebruiken, zijn account werd verwijderd en hij was niet meer welkom op de terreinen van de UGent. Impliciet liet de rector weten dat Van Langenhove geen deel mag uitmaken van de UGent. Pas op 7 september, een dag na de beslissing van de rector, kreeg Van Langenhove de maatregel te horen. Die kondigde daarop juridische stappen aan met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet, en startte een procedure in kortgeding op.

Vorige week werd de schorsing al versoepeld: Van Langenhove mocht toch zijn thesis afronden, op voorwaarde dat hij een promotor zou vinden én uit de gebouwen van de UGent zou blijven. Maar het kortgeding werd vandaag toch gepleit.

Acht uur per dag in bibliotheek

De rechtbank geeft Van Langenhove nu dus gelijk: hij mag wel degelijk de bibliotheek van de faculteit Rechten betreden. De ordemaatregelen van de universiteit waren “onrechtmatig en disproportioneel” in die mate dat hem de toegang geweigerd werd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge geblokkeerd werd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden, oordeelde de rechter.

Van Langenhove mag nu acht uur per week gebruik maken van de bib, weliswaar onder voorwaarden die de universiteit hem zelf oplegt. Onder meer op welke momenten hij de bibliotheek binnen mag, zal enkel en alleen de UGent beslissen. “Niet alle werken zijn online te consulteren. Voor zijn masterproef heeft hij dan ook de toegang tot de bibliotheek nodig”, zegt persrechter Mieke Dossche. In de andere gebouwen is hij nog steeds niet welkom.

“De maatregelen waren niet in proportie voor het doel dat beoogd werd”, duidt Dossche, “namelijk de sereniteit en de goede werking van de UGent niet verstoren. De ordemaatregelen zijn te ver gegaan. Het is niet aan de rector om een verkapte tuchtmaatregel te nemen, want er is nog een onderzoek, tuchtrechtelijk en strafrechtelijk, aan de gang.” De ordemaatregel moet om de drie maanden herzien worden.

Rector van de universiteit, Rik Van de Walle, heeft intussen ook gereageerd: “Dit ligt in het verlengde van de aangepaste ordemaatregel waartoe ik vorige week heb beslist. We zullen de uitspraak van de rechter grondig analyseren om er vervolgens een correcte uitvoering aan te kunnen geven.”

Niet in Raad van Bestuur

Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kortgeding laat dat niet toe omdat dat de sereniteit en de goede werking in het gedrang zou kunnen brengen.

De rechter ging evenmin in op andere maatregelen die Van Langenhove had gevraagd. “Het kortgeding was drieledig”, zegt Dossche. “Hij wilde dat de rechter de ordemaatregel helemaal teniet zou doen. Daarnaast vroeg hij onbeperkte toegang tot de universiteit, zowel tot de gebouwen en online, en wilde hij zijn plaats in de Raad van Bestuur weer opnemen. Ten slotte eiste hij dat de UGent niet meer mocht communiceren met de pers over de feiten in de Pano-reportage. Op die manier zou zijn proces gemaakt worden in de pers. Als er inbreuken zouden gepleegd worden op zijn eisen vroeg Van Langenhove een dwangsom van 25.000 euro per kalenderdag. Aan die eisen is de rechter niet ingegaan. Er is geen noodzaak om aan de uitspraak een dwangsom te verbinden.”

Van Langenhove en zijn advocaten waren niet aanwezig in de rechtbank.

Bron: Het Laatste Nieuws.

NVDR: Dan moet de krant natuurlijk een filmpje met extreemlinks sarcastisch getreiter tonen.

(Ze mogen wel eens leren schrijven, afgaande op de ondertitels).

De schoen zou maar eens aan de andere voet moeten zijn.....

 

 

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

Reactie toevoegen

Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA

:'(  :-)  :-|  :-O  :-(  8-)  :-D  :-P  ;-) 
Form options

Ingestuurde reacties zullen eerst worden gecontroleerd voor deze geplaatst worden.