Zoekresultaten (11)
Ieper, 21/05/2020

PERSBERICHT: aangepast logo IEPER2030


“Nadat de nieuwe partij IEPER2030 op 28 april het oorspronkelijke logo had voorgesteld, werd Nancy Six de dag zelf al via de schepen van Musea op de hoogte gebracht van het feit dat er bezwaren waren tegen het gebruik van de klaprozen in het logo. Aanvankelijk werd haar gezegd dat er bezwaren waren gekomen vanuit het IFFM en de CWGC, maar dat laatste bleek uiteindelijk niet de kloppen, want op 30 april had Six telefonisch contact met de persverantwoordelijke van de CWGC, waardoor snel duidelijk werd dat de CWGC ten onrechte erbij betrokken werd. Via de sociale media heeft Six haar verontschuldigingen aangeboden aan de CWGC, omdat zij was voortgegaan op de woorden van de schepen.
Na overleg werd beslist om alsnog het logo aan te passen, niettegenstaande er reeds een bestelling van promotiemateriaal en drukwerk was geplaatst. Aanvankelijk betreurden wij het feit dat ons gevraagd werd het logo te veranderen, maar achteraf gezien zijn wij meer dan tevreden over het nieuwe aangepaste logo. Dus bij deze willen wij “de critici” bedanken voor hun commentaar op het gebruik van de klaprozen.
IEPER2030 heeft nu de twee klaprozen vervangen door één kloppend hart, waarmee men de liefde voor Ieper en de Ieperlingen wil symboliseren. Met een knipoog laat Six weten dat ze hoopt dat de hartspecialisten nu geen bezwaar gaan indienen tegen het gebruik van een hart in het nieuwe logo.
Na de “valse start” van eind april, staat de nieuwe partij nu in de startblokken, om na de lockdown naar buiten te kunnen komen. In afwachting daarvan hebben enkele vrijwilligers van IEPER2030 zich aangeboden om mee te helpen met het verdelen van de gratis mondmaskers van Stad Ieper”.


Dit is een persbericht, verspreid door Nancy Six, stichter van Ieper2030.
Vlaanderen-Flanders dankt haar van harte voor haar bereidwillige en vriendelijke toestemming om ons dit te laten overnemen.

U kunt ook in Het Laatste Nieuws (met een afschuwelijke taalfout in het begin) via deze koppeling.

Delen en commentaar geven maar.
De Webmeester
Hieronder een bericht dat we doorgestuurd kregen door lezer Hupoar, waarvoor beste dank.

Vlaamse Volksbeweging wil Vlaming warm maken voor zelfstandigheid
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) riep voorzitter Hugo Maes zaterdag op om de Vlaming warm te maken voor zelfstandigheid. Hij vroeg N-VA ook niet in een federale regering te stappen zonder confederalisme of onafhankelijkheid in haar programma.
Binnenland
De aanslepende regeringsvorming, met de opeenvolgende informateurs en preformateurs, nam een groot deel in van Maes’ toespraak. ‘Elke hoop dat het “momentum” van België’s definitieve einde zo vermeden of minstens uitgesteld wordt, slinkt met de dag. Kenners beweren dat het nu, bij nieuwe verkiezingen of uiterlijk 2024, wel eens prijs zou kunnen zijn met de splitsing’, aldus de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.
Zelf is Maes daar niet van overtuigd, omdat het de Vlaming aan durf ontbreekt. In haar actieplan voor dit jaar wil de VVB die durf aanscherpen. Daarom is het de bedoeling bij de modale Vlaming de Vlaamse zelfstandigheid proactief, in begrijpelijke taal en eigentijds te promoten. ‘Dit om mee een draagvlak te creëren en zo de nog resterende communautaire lengtes tot aan de eindmeet te helpen dichtrijden.’
‘Niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand’
Wat het communautaire betreft, was Maes duidelijk. Hij lanceerde een oproep richting de Vlaamse partijen, en in het bijzonder de V-partijen. ‘Als jullie het echt mensen met confederalisme of Vlaamse onafhankelijkheid, dan is het onoorbaar in een federale regering te stappen die dat thema niet in haar programma meeneemt. Wij aanvaarden niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand.’ En vanzelfsprekend moet die regering worden geleid door een Vlaamse premier en een meerderheid aan Vlaamse kant hebben.
Maes was bovendien scherp voor de Vlaamse regering. Hij verwees naar de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en naar de piste om het percentage bachelorvakken dat in het Engels wordt gegeven, op te krikken. ‘Dat een regering, die dit ronduit Nederlandsvijandig idee genegen is, een minister-president en een minister van Onderwijs telt van Vlaams-nationalistische signatuur, tart elke surrealistische verbeelding’, luidde het. ‘Shame on you.’
Tot slot kwam de voorzitter terug op het idee dat af en toe in Vlaams-nationalistische partijhoofdkwartieren wordt geopperd dat de Vlaams-nationale beweging, en in het bijzonder de VVB, beter de boeken zou sluiten en het werk aan de politici over te laten. ‘Ik ga volledig akkoord met die stelling, van zodra jullie een sluitend bewijs van durf, politieke moed en daadkracht geven. Het is eigenlijk simpel: hoe sneller jullie Vlaanderen onafhankelijk maken, hoe sneller wij de VVB opdoeken. Ik ben benieuwd.’
De Webmeester
Met beste dank aan Hupoar


Nancy Six-Fractieleider Vlaams Belang gemeenteraad Ieper

11de voedselinzameling Vlaams Belang IEPER

Voor het elfde jaar op rij organiseer ik namens Vlaams Belang Ieper een voedselinzameling voor Ieperlingen die het door onvoorziene omstandigheden tijdelijk wat moeilijk hebben. Gezinnen die dus getroffen werden door een tegenslag en die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Daarom gaan we ook dit jaar op zoek naar financiële schenkingen.
Als u onze actie wil steunen, kan dit via BE49 7360 3753 9771 op naam van VB Ieper met duidelijke vermelding “steun actie 2019”.
Op die manier kunnen we de pakketten beter samenstellen naargelang de behoefte van het gezin. Uiteraard aanvaarden we ook bewaarbaar voedsel (deegwaren, soepen, koffie, suiker, rijst, groenten-vlees-vis-conserven, melk,...).
De producten kunnen afgegeven worden bij mij thuis.
De actie stopt op 1 november zodat de pakketten de week voor 11 november kunnen bedeeld worden.
Bedankt,
Nancy Six
Het komt nu wel HEEL ver.
Als ze nu al tegen hun eigen decreten gaan stemmen, dat is geen kazakkendraaien meer, ik heb er werkelijk geen woord meer voor.

Teken hier de petitie tegen het asielcentrum in Deurne.
De webmeester
Staat die "C" dan toch voor "Communistisch"?
Het is gewoon onaanvaardbaar dat minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het spijbelen nu laat doorgaan "als een activiteit door de scholen georganiseerd".
Het motto luidt "klimaat is geen politiek", dat is juist, maar die betogingen hebben wel een sterk politiek geurtje en kleurtje.
Scholen en kinderen worden gewoon misbruikt voor electorale doeleinden!!!

De Vlaamse regering, zijnde N-VA, CD&V en Open VLD zouden in de grond moeten zinken van schaamte.
Dit zijn praktijken die tot nu toe alleen voorkwamen in communistische landen.

De webmeester
Hij had psychiatrische problemen
Gisteren heeft, tijdens het carnaval in Aalst, een man geprobeerd een terreuraanval met een auto te plegen.
Dit hebben we, naar islamitische gewoonte, al meermaals meegemaakt in het verleden (Antwerpen, Londen, Nice, Stockholm).


Natuurlijk waren de leugenmedia, en burgemeester Cristoph D'haese (N-VA natuurlijk, want de hypocrisie druipt er weer vanaf), er als de kippen bij om te ontkennen dat het om een terroristische aanslag zou gaan, maar wel om een verwarde oude man, iemand met psychiatrische problemen dus.
  • Waarom waren de nummerplaten van de wagen dan afgeplakt?
  • Waarom had de dader dan wapens (messen, baseballknuppels) bij zich?
  • Waarom heeft de dader verklaard dat hij "Aalst een lesje wilde leren"?

Ook beweren ooggetuigen dat het niet om een oudere, verwarde man ging, maar wel degelijk om een man van middelbare leeftijd, in sportieve kledij met sportschoenen en sportbroek, en een man, praktisch zeker allochtoon.

Vergeten we ook niet dat het carnaval in Aalst met alles en iedereen de draak steekt, en alhoewel ze reeds heel wat censuur opgelegd kregen om "je weet wel wie" niet op de teentjes te trappen, blijft het voor die groupuscule nog steeds "haram" in die zin dat er gefeest, gedanst en alcohol gedronken wordt (o gruwel).

Nu had Aalst zich al voorbereid op dergelijke "wraakacties", door het plaatsen van betonblokken, nog meer politie en camera's.

Bij de gelijkaardige aanslag in Antwerpen werd er ook LUID geroepen dat het niet om terrorisme ging.
Wir haben es nicht gewusst.
De webmeester


Verdere commentaar overbodig, zou ik zo zeggen.
Emotionele Schauvliege neemt ontslag als ministerEen erg emotionele Joke Schauvliege (CD&V) neemt ontslag als minister na de klimaatspeech over ‘een complottheorie’.
Joke Schauvliege heeft op een persconferentie zelf het woord genomen om haar ontslag als minister aan te kondigen, dit na steunbetuigingen van Wouter Beke.

Zowel Beke, Schauvliege als minister Hilde Crevits spraken over een aanval op de persoon van Schauvliege de voorbije weken. Schauvliege: 'De voorbije week heb ik duizenden mails en sms'en op mijn iphone gekregen. Ik kon geen normale communicatie meer voeren, ik kon niet meer communiceren met mijn gezin (stem kraakt).'

Schauvliege verwijst naar een campagne van Act for Climate Justice. Die groep riep klimaatactivisten op om de vier klimaatministers van ons land te sms'en en mails te sturen. Daarbij werd het persoonlijke gsm-nummer van de ministers vrijgegeven. Niet hun privénummer, wel het gsm-nummer dat ze als minister gebruiken.

Volgens Beke is de polarisering totaal, en 'moet dat nu stoppen'. Schauvliege zelf benadrukt dat ze altijd heeft proberen te verzoenen. 'Ik heb natuur en landbouw proberen samenbrengen, ecologie, economie en klimaat, en willen investeren in welvaart.'

Over de speech waar het allemaal om draait, zei Schauvliege nog: 'Ik heb een niet gecontroleerd bericht voor waar aangenomen. Ik heb mij verontschuldigd, maar de stroom aan kritiek is blijven komen.' De CD&V'ster zei in die speech dat de Staatsveiligheid haar had bevestigd dat er een duidelijke organisatie achter de klimaatbetogingen zat. Wat later niet bleek te kloppen.


Joke Schauvliege
@JokeSchauvliege
Klimaatdebat mag niet om mijn persoon draaien en daarom zet ik een stap die de sereniteit en de redelijkheid moet terugbrengen.

26
5:46 PM - Feb 5, 2019
Twitter Ads info and privacy
15 people are talking about this

Opvolger

Er is nog geen opvolger bekendgemaakt. Schauvliege trekt wel de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement bij de verkiezingen in mei.
Bron: De Standaard.

Enige bedenkingen:
-Ze moeten niet over 'polarisering spreken, evenmin moeten ze de schuld bij een ander leggen, het is een blunder in een rij van vele gedurende de carriere van Joke Schauvliege, en luidt het spreekwoord niet dat "de kruik zolang te water gaat tot ze barst"?
-Ook zal de 'minister' in kwestie niet te bang hoeven te zijn voor de toekomst, want net zoals de CD&V destijds de al even onbekwame Marianne Thyssen haar verder inkomen veilig gesteld hebben met haar een baantje in het Europees Parlement te geven zullen ze ook deze dame er wel bovenop helpen, want als stemmenkanon zal ze weer de kiezerslijst trekken op 26 mei 2019, dus, werk verzekerd.

De webmeester.
De Standaard schrijft:
Vijftien teruggekeerde Syriëstrijders krijgen RVA-uitkering

In september 2015 genoten 15 teruggekeerde Syriëstrijders een uitkering van de RVA. Op dat ogenblik kregen zeven mensen, van wie vermoed werd dat ze naar Syrië vertrokken waren, een werkloosheidsuitkering.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Belangkamerlid Barbara Pas. Volgens haar hebben “mensen die meewerkten aan de horror van ISIS hier geen plaats, laat staan dat zij aanspraak kunnen maken op onze sociale voorzieningen”. Pas eist dat de talrijke beloften om teruggekeerde jihadisten uit de bevolkingsregisters te schrappen in daden omgezet worden.

De cijfers van Peeters staan volgens het Vlaams Belangparlementslid in schril contrast met de uitlatingen van vicepremier Jan Jambon dat het niet is omdat teruggekeerde ISIS-ers ingeschreven zijn in het rijksregister, ze ook potentieel uitkeringsgerechtigd zijn. De enige voorwaarde die de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) oplegt om uitkeringen te ontvangen, is dat men in het land verblijft en ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Ook invaliditeitsuitkeringen

Barbaba Pas wijst er in een mededeling op dat eerder al bekend raakte dat naast werkloosheidsuitkeringen gewonde ‘terugkeerders’ ook vaak beroep doen op invaliditeitsuitkeringen. Volgens het Vlaams Belang-kamerlid getuigt dit van een compleet gebrek aan realiteitszin. “Zelfs na de aanslagen in Zaventem, Brussel, Parijs en Nice kunnen jihadi’s ongestoord van het jihadfront naar het stempelfront terugkeren, zolang men maar is ingeschreven in het rijksregister. De karikatuur dat dit land de islamitische terreur, onrechtstreeks, financiert, lijkt meer en meer realiteit”, besluit ze.
Bron: De Standaard.
Als je zoiets leest dan rijzen toch de volgende bedenkingen:
  • Waarom worden dergelijke elementen niet gewoon aangehouden, veroordeeld en opgesloten?
  • Wat dan met ons volk, mensen die jaren gewerkt hebben en opeens werkloos worden en door ziekte of invaliditeit plots niet meer kunnen werken, soms hebben zij de grootste moeite om een uitkering te krijgen, of krijgen ze er helemaal geen.
Van harte bedankt, regering.
Op onderstaande video ziet u Dries Van Langenhove in Terzake, het actualiteitenmagazine van Canvas (VRT).

Hij is in gesprek met Kathleen Cools, een typische VRT-journaliste, maw. zo links als maar kan en niet bang van een halve waarheid en/of een hele leugen.

Dries bijt echter hevig van zich af en durft er haar in niet mis te verstane woorden op te wijzen als ze leugen uitkraamt of hem woorden in de mond legt.

Oordeel zelf:
    /home/mvmotk/vlaanderen-flanders.org.uk/blognl/content/_theme_default/html/pagination/previous-first-disabled.htm template is missing /home/mvmotk/vlaanderen-flanders.org.uk/blognl/content/_theme_default/html/pagination/previous-last-disabled.htm template is missing
  • 1
  • 2
Kalender
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Sept 2020
Recente Dagboeken