Zoekresultaten (40)


Foto: VRT

Bart De Wever toont weer dat hij een goede belg is, want aan de verleiding en de lokroep van de postjes, macht en gewin heeft hij op de vooravond van 21 juli weer niet kunnen weerstaan.

Of het zal lukken is natuurlijk een andere vraag, maar volgens de VRT heeft hij, samen met Paul Magnette (PS) van de koning de opdracht gekregen om de formatie voor de federale regering voor te bereiden.

Dus kunnen alle Vlaamse eisen en grieven weer de diepvries in, nu nog een schuifje lager.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Bedankt, Bart De Wever, bedankt N-VA, dan ga je zeker weer staan janken als de bevolking dit tijdens de nvolgende verkiezingen indachtig is?

De (misnoegde) webmeester.
Onze Lamme Jan (dat minister-presidentje toont zich weer van zijn beste kant.
In zijn 11 julitoespraak werd weer geen enkele communautaire eis geuit.
En dat op een dag waarop de Vlamingen strijdvaardig zouden moeten staan.
(Wordt er in de media niet steeds naar zijn kliek verwesen als "De Vlaams-nationalisten"?)
Hij heeft zelfs vanmorgen voorgesteld om alle ministerposten te verdubbelen, namelijk een Nederlandstalige en een Franstalige per post.
Regelrechte onbekwaamheid dus en weer helemaal de kazakkendraaiende N-VA waardig.
Dan zullen ze weer janken dat ze constant zakken.

De webmeester.
Vlaanderen-Flanders houdt eraan iedereen een hartelijke Vlaamse feestdag toe te wensen.
Enkel jammer dat die coronatoestand overal roet in het eten gooit.
HOUZEE!!!!


De webmeester.
Ook nog een muzikaal bericht:
Op zaterdag 11 juli krijgt u op onze zusterwebstek Radio Vlaanderen Nationaal constant vaderlandslievende muziek te horen, van strijdliederen over volksliederen tot romantische muziek die haar wortels in het Vlaams-nationalisme vindt.
Dus, luisteren maar op https://www.vlaamseradio.tk, het radiostation van Frank de Leeuw.
Ik vind dat een beetje voorbereiding op onze nationale feestdag wel op zijn plaats is, zeker met al de reglementen en beperkingen die gelden met dat ellendig coronavirus.
Zo is het moeilijk om soms de juiste aankondigingen van Vlaamsnationalistische activiteiten door te geven.

Om te beginnen willen we u al wat in de sfeer brengen met een gedicht van de Koolskampse (Koolskamp is een deelgemeente van Ardooie) dichter Harmen Harmens:

Koolskamps volksdichter Harmen Harmens
1902-1997

Vlaanderen zal leven

Breekt niet wat goed is gemaakt
al zijn het breekbare dingen
maar verstevigt wat wankelbaar staat
en metselt met stenen uit rotsen
op sterke grondvesten
geankerd en vast
en zware pilaren met ankers belast
het heerlijk thuis uwer dromen
en toont de wereld wat gij zijt
en waar vrije Vlamingen wonen
maar breekt nooit wat goed is gemaakt
al zijn het breekbare dingen

Tussen andere vaderlanden
ligt ons kleine vaderland
met een rijk en schoon verleden
hier hebben onze vaderen gestreden
voor vrijheid en voorrecht
en zij wonnen wat zij wilden

Al zijn er eeuwen over heengegaan
de gulden sporen
hebben niet verloren
van hun luister en hun pracht
nog zijn het de getuigen
van Vlaanderens heldenmoed
en macht

Laat nu de wereld weten
Wat recht en krom is
En waarom daarom is
Laat de wereld weten
Hoe oude veten
Worden weggesmeten
En warme handen
Sterke banden
Smeden
Ieder volk heeft zijn tale
De taal is een volk
Vlaanderen zal leven
En voortbestaan.-
Vlaanderen,Vlaanderen
Zal nooit vergaan.

Gedicht uit bundel-Woorden Spreken-
Uitgave VVB-Ardooie-Koolskamp en
Davidfonds Koolskamp


Dit gedicht werd ons bereidwillig ter beschikking gesteld door vriend Hupoar uit Ardooie, een regelmatige "leverancier" van bijdragen aan onze blog en webstek.
U kunt trouwens zijn blog hier vinden.
Nu wat meer over de dichter:
Hieronder ziet u een tekening van de dichter, en kopie van zijn bidprentje:


Nog wat beeldmaterieel:
• Groepsfoto: Overhandiging van de Cultuurtrofee aan en ten huize van Jules Decock-1994
• Staand v.l.n.r.: Godfried Vandendriessche, Gabriël Godefroy, schepen Erik Van Daele - Zittend v.l.n.r.: Winnaar van de Cultuurtrofee dichter 'Harmen
Harmens' Jules Decock, voorzitter Culturele Raad Hugo Pottie, Jan GadeyneOok nog wat verdere informatie van Nancy Six, voorzitster van Ieper2030:
Op zaterdag 11 juli 2020 om 20u gaat er in Ieper een academische zitting door n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Meer info over het programma en inschrijven kan via urlnew=https://www.ieper.be/academische-zitting-11-juli-2020].https://www.ieper.be/academische-zitting-11-juli-2020[/urlnew]
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt (corona) dus snel inschrijven is de boodschap.

Vergeet vooral niet:
 • Uw huis met de leeuw te bevlaggen
 • De coronaregels strikt in acht te nemen

 • Dat eerste zijn wij hier in Engeland al mee begonnen, ondanks werken in de tuin. We kunnen zeggen dat de leeuw toezicht houdt:  Vlaamse groeten en veel feestgenot,
  De webmeester.
Het rommelt zwaar bij het Vlaams Belang op regionaal niveau, en meer bepaald in het West-Vlaamse Ieper.
In deze stad zal het Vlaams Belang niet langer zetelen nadat uit onvrede fractieleidster Nancy Six, samen met haar mede-gemeenteraadslid Saskia Dehollander en nog vier andere raadsleden opstapten.

Die onvrede kwam er nadat beloften aan Nancy niet werden nagekomen, beloften ivm. een arbeidscontract bij de partij en nadat Nancy steeds aan de kant geschoven werd op de nationale kieslijsten voor mensen met heel wat minder verdiensten en/of capaciteiten.

En dit ondanks al het werk dat Nancy en haar medewerkers onder haar leiding voor de partij verricht hadden en de partij in Ieper weer ten volle op de kaart gezet hadden.
En dan durft Wouter Vermeersch nog zeggen in de Krant van West-Vlaanderen (artikel volgt) dat "het origineel steeds beter is dan de kopie", nu enkele achterblijvers beslist hebben een poging te doen om met het Vlaams Belang verder te gaan.

Hieronder het integrale artikel omdat er bij de bewuste krant een abonnement nodig is om artikels volledig te lezen:


Bron: De Krant van West-Vlaanderen 28-04-2020

Maar ook in Het Laatste Nieuws verscheen een artikel, daarin wordt de naam en het logo van de nieuwe fractie voorgesteld, bij dit artikel volstaat het de koppeling te geven, want dat is vrij te lezen:
Het Laatste Nieuws over de nieuwe fractie in Ieper
De webmeester.
Hieronder een bericht dat we doorgestuurd kregen door lezer Hupoar, waarvoor beste dank.

Vlaamse Volksbeweging wil Vlaming warm maken voor zelfstandigheid
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) riep voorzitter Hugo Maes zaterdag op om de Vlaming warm te maken voor zelfstandigheid. Hij vroeg N-VA ook niet in een federale regering te stappen zonder confederalisme of onafhankelijkheid in haar programma.
Binnenland
De aanslepende regeringsvorming, met de opeenvolgende informateurs en preformateurs, nam een groot deel in van Maes’ toespraak. ‘Elke hoop dat het “momentum” van België’s definitieve einde zo vermeden of minstens uitgesteld wordt, slinkt met de dag. Kenners beweren dat het nu, bij nieuwe verkiezingen of uiterlijk 2024, wel eens prijs zou kunnen zijn met de splitsing’, aldus de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.
Zelf is Maes daar niet van overtuigd, omdat het de Vlaming aan durf ontbreekt. In haar actieplan voor dit jaar wil de VVB die durf aanscherpen. Daarom is het de bedoeling bij de modale Vlaming de Vlaamse zelfstandigheid proactief, in begrijpelijke taal en eigentijds te promoten. ‘Dit om mee een draagvlak te creëren en zo de nog resterende communautaire lengtes tot aan de eindmeet te helpen dichtrijden.’
‘Niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand’
Wat het communautaire betreft, was Maes duidelijk. Hij lanceerde een oproep richting de Vlaamse partijen, en in het bijzonder de V-partijen. ‘Als jullie het echt mensen met confederalisme of Vlaamse onafhankelijkheid, dan is het onoorbaar in een federale regering te stappen die dat thema niet in haar programma meeneemt. Wij aanvaarden niet nog eens vijf jaar communautaire stilstand.’ En vanzelfsprekend moet die regering worden geleid door een Vlaamse premier en een meerderheid aan Vlaamse kant hebben.
Maes was bovendien scherp voor de Vlaamse regering. Hij verwees naar de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en naar de piste om het percentage bachelorvakken dat in het Engels wordt gegeven, op te krikken. ‘Dat een regering, die dit ronduit Nederlandsvijandig idee genegen is, een minister-president en een minister van Onderwijs telt van Vlaams-nationalistische signatuur, tart elke surrealistische verbeelding’, luidde het. ‘Shame on you.’
Tot slot kwam de voorzitter terug op het idee dat af en toe in Vlaams-nationalistische partijhoofdkwartieren wordt geopperd dat de Vlaams-nationale beweging, en in het bijzonder de VVB, beter de boeken zou sluiten en het werk aan de politici over te laten. ‘Ik ga volledig akkoord met die stelling, van zodra jullie een sluitend bewijs van durf, politieke moed en daadkracht geven. Het is eigenlijk simpel: hoe sneller jullie Vlaanderen onafhankelijk maken, hoe sneller wij de VVB opdoeken. Ik ben benieuwd.’
De Webmeester
Met beste dank aan Hupoar
Vlaanderen-Flanders houdt eraan de bezoekers een zalig Kerstfeest toe te wensen.

Afbeelding: tekening van IJzersymbool Joe English (1882-1918), 'Kerst aan de IJzer'.
Tentoonstelling en colloquium: Solbad-Hall: 70 jaar later

De vzw Kapelaan Verschaeve organiseert op zaterdag 9 november 2019 een tentoonstelling en een colloquium,
onder de titel ‘Solbad-Hall: 70 jaar later’. 70 jaar na het overlijden van Cyriel Verschaeve wil onze vzw, in samenwerking met de gemeente Alveringem, op basis van recent onderzoeksmateriaal een controversiële periode uit het leven van Cyriel Verschaeve nader belichten.

Programma:

– 10u30: Neerleggen van een bloemstuk op het graf van priester-dichter Verschaeve door de voorzitter van de vzw Kapelaan Verschaeve
– 10u45: Opening van de tentoonstelling in de kerk van Alveringem
* Toelichting bij de tentoonstelling door de curator, ADVN
* Opening tentoonstelling door Gerard Liefooghe, Burgemeester in Alveringem
– 12u30: Broodjeslunch in Gemeentehuis ‘Hof van Wyckhuize’
– 13u30-14u30: Mogelijkheid tot bezoek aan de Kapelanij Verschaeve
– 14u45-16u: Colloquium ‘Solbad-Hall: 70 jaar later’ in OC De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20, Alveringem
* Referaat 1: ‘De exilaantekeningen van Verschaeve tussen 1945 en 1949’ door Romain Vanlandschoot, Historicus van de Vlaamse Beweging
* Referaat 2: ‘De bedevaarten naar Solbad-Hall en de naoorlogse beeldvorming van Verschaeve’ door Aragorn Fuhrmann, Wetenschappelijk onderzoeker ADVN
* Algemene besluiten van het colloquium door Prof. Dr. Em. Frans-Jos Verdoodt
– 16u15: Oproep tot de receptie door Gerard Liefooghe, Burgemeester in Alveringem
Inschrijven:
Inschrijven kan via antwoordkaart vóór 20 oktober aan vzw Kapelaan Verschaeve, p.a. O.L. Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide of via mail aan Koen Bultynck
De kostprijs voor deelname aan de volledige dag en de lunch is € 20,00 / persoon. Enkel deelnemen aan het colloquium kost € 10,00 / persoon. Overschrijven vóór 20 oktober naar BE82 4766 1017 6168 t.a.v. vzw Kapelaan Verschaeve, O.L. Vrouwstraat 11, 8600 Diksmuide.

Tenroonstelling:
De tentoonstelling in de kerk van Alveringem is open van:
9 tot en met 11/11/2019 en 15 tot en met 17/11/2019, telkens van 10u – 17u.
Vanaf 1 december is de tentoonstelling te bezoeken in het ADVN in Antwerpen.
In aansluiting op ons voorgaand bericht krijgt u nog wat meer walgelijk nieuws over de werkwijze van de N-VA.
Dat ze niets anders dan postjesjagers en zakkenvullers zijn is allang gweten (behalve door wat fanatieke blaaskoppen die het niet WILLEN zien).
Dit gaat echter wel heel ver: we weten allemaal dat er een enorme schuldenberg is, en dat er dringend moet bespaard worden is een feit.
Dit besparen telt echter niet mee, want in het licht van de vorming van de Vlaamse regering kopt Het Nieuwsblad het volgende:
Regering Jambon I bespaart niet op postjes: N-VA krijgt vijf ministers om kopstukken tevreden te houden

U leest het goed: 5 ministers, en een 5-2-2 verdeling tussen de drie verliezers, respectievelijk N-VA, CD&V en Open VLD.
Dit is echt meer dan de schande voorbij!!!
Lees het integrale artikel hier .
Reageer u maar af in de commentaarsectie.
De webmeester
  /home/mvmotk/vlaanderen-flanders.org.uk/blognl/content/_theme_default/html/pagination/previous-first-disabled.htm template is missing /home/mvmotk/vlaanderen-flanders.org.uk/blognl/content/_theme_default/html/pagination/previous-last-disabled.htm template is missing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Kalender
Zo Ma Di Wo Do Vr Za
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Sept 2020
Recente Dagboeken